top of page
Sök

Werners fem knep för bättre bilder av landskapsarkitekturHur kan det arkitektoniska bildspråket anpassas för att bättre passa landskapsarkitektur? Som arkitekturfotograf har jag under många år förfinat mitt bildspråk och som landskapsarkitekt har jag funderat över hur mitt arkitektoniska bildspråk kan anpassas för att bättre passa landskapsarkitektur. I denna artikelserie har jag samlat mina fem bästa knep för att fotografera platser, utomhusmiljöer och landskapsarkitektur. Läs, inspireras och dela!


Det normativa arkitekturfotografiet och landskapsarkitekturens unika utmaningar

Det traditionella arkitekturfotografiet består ofta av en väl vald vinkel, i en perfekt komposition under ultimata ljusförhållanden. Ett avskalat, strikt, tekniskt perfekt bildmanér som förmedlar och förstärker arkitekturens konstnärliga formspråk.

För landskapsarkitektur är det dock svårt att konsekvent applicera detta bildmanér med gott resultat. Ibland kan det fungera bra att fokusera på platsers form, speciellt för häpnadsväckande projekt och grafiska konstruktioner. Men för mer allmänna miljöer, såsom ett torg, en park eller en lekplats, riskerar det avskalade arkitektoniska bildspråket att göra platserna svåra att relatera till.

Dessutom vill de flesta landskapsarkitekter utöver formen lyfta platsens funktion och brukarvärde. Två aspekter som kan vara svåra att förmedla inom det traditionella arkitekturfotografiets folktomma normativ.

Så åter till den ursprungliga frågeställningen: Hur kan det arkitektoniska bildspråket anpassas för att bättre passa landskapsarkitektur?

Jag har satt ihop en lista saker jag själv brukar påminna mig om när jag fotograferar. Helt enkelt handfasta, praktiska, råd och tips hur du själv kan gå tillväga för att få till de där riktigt bra bilderna av just landskapsarkitektur.

Fem saker jag brukar tänka på när jag fotograferar landskapsarkitektur

  1. Våga fokusera på det som fångade din blick och låt summan av detaljerna skapar helheten.

  2. Om projektet ligger i anslutning till en byggnad, ta inte med hela byggnaden i bilden.

  3. Besökaren skapar platsen!

  4. Fotografera utemiljöerna när du själv tycker det är bäst att vara där.

  5. Pricka in det korta fönstret (maj/juni och augusti/sept) när gröna miljöer gör sig bäst på bild.

1. Våga fokusera på det som fångade din blick och låt summan av detaljerna skapar helheten.


Millenieskogen åt Sydväst - Fler bilder på https://www.nystrandphotography.com/millenieskogen

Mitt första knep: När du fastar för en vinkel, fråga dig själv varför du fastnade för just den vinkeln - många gånger är det något specifikt som ett ljusspel. Våga begränsa utsnittet! Ta några (extra) bilder där det specifika som fångade blicken dominerar kompositionen och låt summan av detaljerna skapa helheten.

Vissa projekt är så omfattande att de är omöjligt att förstå helheten när man besöker de på plats. När jag själv besöker dessa större platser brukar jag minnas de som fragment av deras materialitet och former, snarare än en karta av platsen.

Givetvis är det ännu svårare att redovisa stora projekt i en enda bild. När jag ska fotografera större projekt försöker jag, istället för att leta efter en vinkel som förklarar hela platsen, finna ett spännande utsnitt eller en detalj som eggar bildens betraktare att fundera på vad som finns utanför/bortom bilden. Behövs det kan det större sammanhanget förklaras i andra bilder, ev drönarbilder eller situationsplan.


Även om det låter enkelt så vet jag av erfarenhet att det inte är helt lätt att lyckas med på plats medan man fotograferar.

När jag själv ser en intressant vinkel av ett projekt så tenderar jag sedan att zooma ut och visa så mycket som möjligt i bilden. De bilderna känns ofta bra på i stunden de tas men fungerar mindre bra i layoutsammanhang eller för att få folk att sluta scrolla.

Stundtals är det tom en fördel att lämna det som är utanför bilden till betraktarens fantasi, som när den används som inspirerande referens i exempelvis ett förfrågningsunderlag.Så när du är ute och fotograferar och dina ögon fastnar för en vinkel, fundera på vad det var som drog dig till just den viss vinkel - Många gånger är det ett specifikt objekt eller ljusspel, ta då några extra bilder på det.

2. Om projektet ligger i anslutning till en byggnad, ta inte med hela byggnaden i bilden.


Lunds tingsrätt, åt Fojab. Fler bilder på: www.nystrandphotography.com/tingsratten

Mitt andra knep: Ta inte med hela byggnader i bilderna, och speciellt inte taken! För många bilder av landskapsarkitektur vid en storslagen byggnad är det vanligt att fotografen låtit byggnaden dominera och själva platsen hamnat i skymundan.

Jag misstänker att en anledning till att många fotografer har svårt att ta bra bilder på landskapsarkitektur är att de inte riktigt vet vad landskapsarkitektur är. Egentligen är det inte alls speciellt svårt, en populär definition av är att landskapsarkitektur består av mellanrum, alltså rummen som uppstår mellan byggnader.

I bilden ovan är blir alltså allt som är mellan kameran och byggnadens fasad landskapsarkitektur. Rent praktiskt görs den i detta utsnitt av tre funktioner: cykelstället, stråket och påkörningsskyddet vid entrén. Men precis som för rum i byggnader så utgörs dessa utomhusrum, eller platser, helheten som möblerna och dimensionerna skapar.

Men vad skiljer en "bild av ett cykelställ" och "ett arkitekturfotografi av en plats"?

Om vi fortsätter analysera fotografiet ovan så är det viktiga är att hitta en komposition som genom att kombinera cykelstället, stråket och påkörningsskyddet visar på platsens rum. I detta fall är det enkelt då området framför entrén har en tydlig hierarki och den passerande cyklisten förmedlar att det även finns ett stråk att färdas längs.

För denna bilden är den stora utmaningen att balansera platsen och byggnaden i bildkompositionen. När man står vid Lunds Tingsrätt är det lätt förtrollas av byggnadens säregna form och blänkande kopparfasad. Den har en stark gestalt som dominerar, speciellt då platsen som omger byggnaden har ett mycket mer traditionellt formspråk och sobra material.

I denna, och liknande situationer, brukar jag använda mig av följande enkla knep: Ta inte med hela byggnaden, och speciellt inte taket! Genom att göra så kommer du automatiskt att flytta fokus till det som är mellan bygganden och kameran. Tänk bara på att välja en del av byggnaden som förmedlar vilken byggnad det är och sammanfattar dess formspråk - projektets kontext och placering i staden är också viktiga aspekter att få med.


3. Besökaren skapar platsen!


Slutspelsparken av och åt Fojab, fler bilder på: www.nystrandphotography.com/slutspelsparken

Mitt tredje knep: En bra bild på landskapsarkitektur visar inte bara rummet utan någon som njuter eller brukar platsen, på ett vis och en tidpunkt som betraktaren kan relatera till. Utifrån denna bas kan du sedan addera element som visar formspråk och förklarar funktioner.

Vilken är den viktigaste funktionen en plats fyller? Många vill gärna trycka på att landskapsarkitektur och dess offentliga rum är svaret på många samhällsutmaningar, från hur de fyller viktiga ekosystemsfunktioner eller hur de kan utformas för att hantera skyfall.

Med risk för att skapa en viss kontrovers vill jag nog påstå att den viktigaste aspekten för offentliga rum i den byggda miljön är vi människor trivs att uppehålla oss där. Sedan är det naturligtvis viktigt att de är mångfacetterade, men för mig har alltid den grundläggande tesen varit att det är besökarna som skapar en plats.

Oavsett vilka mervärden du ser i landskapsarkitekturen så är det nog mindre kontroversiellt att påstå att den har andra mervärden än byggnadskonsten. Trots detta avbildas landskapsarkitektur ofta som det normativa arkitekturfotografiet, knivskarpa vinklar som skapar abstrakta kompositionsorgier av ljus, skuggor och materialitet.

Fundera en stund på hur detta skiljer sig från övrig reklam och marknadsföring, där en många gånger önskar att det var lite färre och mindre perfekta människor i bilderna. Visst har reklamfotografiet sina utmaningar men jag övertygad om att samma regler gäller för arkitekturbilder som för övrig visuell kommunikation: vi behöver se andra personer interagera med platsen (produkten) för att förstå hur den passar in i vardagen och vilka mervärden den kan ge oss och andra.

Mitt tredje tips: En bra bild på landskapsarkitektur visar inte bara rummet utan någon som njuter eller brukar platsen, på ett vis och en tidpunkt som betraktaren kan relatera till. Utifrån denna bas kan du sedan addera element som visar formspråk och förklarar funktioner.4. Fotografera utemiljöerna när du själv tycker det är bäst att vara där.


Fjärde tipset är faktiskt förvånansvärt enkelt: Fotografera dina platser när du själv tycker det är bäst att vara där. Dels kommer det antagligen finnas många andra som känner likadant och besöker platsen just då och dels så är jag övertygad att sinnesstämningen hos den som tar ett fotografi speglas i bilden.

De flesta av mina bilder är tagna fina dagar när solen skiner. Varför? Förutom att bilder av landskapsarkitektur blir bättre av brukare och flanörer så ser material mer levande ut i solljus och skuggorna tillför ett djup som gör det enklare att utläsa former i bilderna.

Är det inte lite tråkigt när solen alltid skiner i bilderna? Visst fördelarna med att fotografera en solig sommareftermiddag är många. Men vissa, inklusive mig själv, kan tycka att det hårda ljuset och de klarblå himlarna är lite banala jämte arkitekturvisualiseringar, där den rådande normen snarare är mer dovt ljus och dramatiska moln.

Så varför inte bara fotografera projekten i ett annat ljus än eftermiddagssolen? Som ni som läst de tidigare delarna säkert redan förstått så är det inte vädret jag söker utan flanörer och personer som bara njuter av tillvaron. Lägg därtill att hårdgjorda ytor många gånger ser bäst ut i direkt solljus då exempelvis sten ser mer levande ut och skuggorna tillför ett djup som gör det enklare att utläsa former i bilderna.


Vill du ha en mjukare känsla än den hårda som uppstår när solen står som högst mitt en sommardag är det bästa tillfället att välja en varm dag med större men växlande moln på himlen, hitta rätt vinkel och var redo att knäppa av bilden precis när solen börjar skina igenom molnen som i bilden bredvid.


Fjärde tipset är faktiskt förvånansvärt enkelt: Fotografera dina platser när du själv tycker det är bäst att vara där. Då jag är övertygad att sinnesstämningen hos den som tar ett fotografi speglas i bilden är det ytterligare en fördel till att fotografera ute miljöer en ljummen sommarkväll.


Millenieskogen åt Sydväst - Fler bilder på https://www.nystrandphotography.com/millenieskogen

5. Pricka in det korta fönstret när gröna miljöer gör sig bäst på bild

Mitt femte tips: Tänka igenom vilka projekt du ska fotografera i god tid och hur. Skriv en shortlist på vilka bilder du behöver och när du ska ta de.

Om jag tänker tillbaka på de år jag fotograferat utemiljöer så minns jag ofta de som långa perioder av väntan, där det antingen är förtidigt eller för sent att fotografera, men de korta fönster av ”sista chansen” mellan dessa perioder.

Svårt att hänga med i resonemanget? Det är enkelt, gröna miljöer tenderar att se okej ut runt maj och augusti. Där i mellan saknar träden antingen löv, är för gröna eller har blivit närmare gula av solen. Gräsytor är ännu känsligare, de går på något lustigt vis från gröna till sönderbrända på ett par dagar. Ett handfast tips är att vara snabbt ute på plats om det regnat några dagar, det kan göra stor skillnad även under de bästa veckorna.

Det är helt enkelt ett kort fönster du behöver träffa för att få till en bra bild i en park eller motsvarande. Ska du dessutom lyckas få till en dag när det är bra väder och folk ute så är nödvändigt med en lista över vilka projekt som är relevanta och vad du vill ha för bilder från dessa.

Ännu viktigare är detta om du planerar att ta in en extern fotograf. Tänk på att det kan ta tid att förankra omfattningen och budget för en fotografering både internt och externt och se till att ha beställningarna klara i slutet på april.

Mitt femte tips: Tänka igenom vilka projekt du ska fotografera i god tid och när du inser att du inte hinner ta bilderna själv så skriv en rad här på linked-in så återkommer jag snarast 😊


Ps. Är du arkitekt och vill lära dig ta bättre bilder? Jag har planer på att dra i gång individuella fotokurser speciellt för arkitekter till våren! Tanken är att du under några enkla moment lär dig hantera din systemkamera och enkla, effektiva bildbehandlingsmetoder. Läs mer på: http://bit.ly/3arxS4j

14 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page